In de wekelijkse les poleflow wordt er stap voor stap moderne dans aangeboden in combinatie met de fitness paal. Elke 1e woensdag van de maand beginnen we met een nieuwe choreo waar we 4 weken mee bezig gaan.
We bieden deze les aan op woensdagavond om 20:00u.